امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

تاریخچه

اساس تأسیس مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی Brain and Spinal cord Injury Research Center، با انجام پروژه سلول­ درمانی ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی از سال 1380 توسط جمعی از اساتید دانشگاه تهران بود که پس از طی مطالعات حیوانی، مطالعات انسانی آن اغاز گردید. با توجه به نتایج بسیار خوب این روش درمانی، در سال 1384 تأسیس مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی برای این موضوع پیشنهاد گردید که مورد موافقت شورای پژوهشی دانشگاه قرار گرفت و از ابتدای سال 1385 کار خود را آغاز نمود. هم اکنون این مرکز دارای گروههای فعال در زمینه‌های مختلف پژوهشی، درمانی و آموزشی  می‌باشد.