امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

بازتوانی عصبی

این بخش در جهت بهبود وضعیت بیماران در سطح سوم پیشگیری در سه رشته طب فیزیکی، فیزیوتراپی و کاردرمانی انجام وظیفه می نماید و با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و اساتید مجرب در حال ارائه خدمات درمانی و انجام پروژه های تحقیقاتی می باشد.

فیزیوتراپی

کاردرمانی