امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

اعضاء هیأت علمی

 

دکتر عباس نوروزی جاویدان

درجه علمی: استاد

تخصص: فیزیولوژی

ایمیل: noorozi@tums.ac.ir

رزومه

دکتر سید محمد قدسی

درجه علمی: استاد

تخصص: جراحی مغز و اعصاب

ایمیل:ghodsism@sina.tums.ac.ir

دکتر محمود رضا حاجی قاسم

درجه علمی: دانشیار

تخصص: علوم اعصاب

ایمیل: mhadjighassem@tums.ac.ir

رزومه

دکتر زهرا خزاعی پور

درجه علمی: دانشیار

تخصص: پزشکی اجتماعی

ایمیل: khazaeipour@tums.ac.ir

z_kh14@yahoo.com

رزومه

Capture

Capture

دکتر عفت مرقاتی خویی

درجه علمی: دانشیار

تخصص: سلامت جنسی

ایمیل: effat_mer@yahoo.com

رزومه

دکتر حدیث صبور

درجه علمی: استادیار

تخصص: تغذیه

ایمیل:hsabour@sina.tums.ac.ir

رزومه

دکتر بابک باباخانی

درجه علمی : استادیار

تخصص: متخصص نوروآنستزیولوژی -فلوشیب درد – دکترای علوم اعصاب بالینی

رزومه

Personal Image

دکتر مصطفی فرزین

درجه علمی : استادیار

تخصص: متخصص رادیو انکولوژی-فلوشیب نوروانکولوژی- دکترای علوم اعصاب بالینی

دکتر محمدرضا حاجی آبادی

درجه علمی : استادیار

تخصص: متخصص جراحی اعصاب-فلوشیب قاعده جمجمه- دکترای علوم اعصاب بالینی