امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

اتاق های عمل

اتاق عمل درد که در طبقه دوم ساختمان مرکز تحقیقات قرار گرفته است. پزشکان متخصص  با کمک کادر درمان و با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات اتاق عمل  اقدام به درمان بیماران و کاهش درد در بیماران می کند. به طور متوسط روزانه 5 بیمار پذیرش می شود. در این واحد پس از تشکیل پرونده ، شرح حال و معاینه بیمار توسط پزشک تخصصی درد اخذ می گردد و علت درد بیمار را شناسایی و سپس تلاش می‌کنند تا درد بیمار را کاهش دهند و درصورت نیاز، با تغییر میزان و نوع داروی مصرفی، نتیجه بهتری ایجاد کنند. در صورت نرسیدن به نتیجه مناسب، گام بعدی درمان‌های مداخله‌ای (interventional) هستند.