امروز: سه شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۹


مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی

آزمایشگاه سلولی ملکولی

 

مدیر آزمایشگاه سلولی ملکولی: دکتر محمود رضا حاجی قاسم

ارائه خدمات مولکولی و سلولی  با برخورداری از تجهیزات سلولی و ملکولی نظیر اتاق کشت و دستگاه هایی همچون میکروسکوپ، سانتریفوژ، انکوباتور، تانک ازت ، الکتروفورز، ژل داک، وسترن بلات و … انجام می پذیرد. این آزمایشگاه آمادگی همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف علوم پایه ، تحقیقات بنیادی و کاربردی  می‌باشد. هدف از دایر کردن این واحد ارائه­ خدمات به اساتید، دانشجویان و سایر پژوهشگران و کمک به پیشرفت پژوهش است. امکانات ازمایشگاه جهت انجام پروژه های تحقیقاتی اساتید مرکز در اختیار آنها و دانشجویان قرار می‌گیرد.